Vårt uppdrag

Vi är övertygade om att du kommer att hitta ett behov för dessa tjänster som komplement till, eller istället för, egen personal. Vi kommer vara flexibla för att tillmötesgå era behov när ni väl har denna resurs tillgänglig. Samarbetet löper månadsvis utan bindningstid.

Du hör av dig så fort du behöver hjälp med något.

Vid ett fast månadsabbonnemang hålls kontinuerliga avstämningar via mejl eller telefon för att stämma av vad som är på gång. Du bestämmer själv hur ofta du vill få återkoppling, 1 gång/vecka eller med längre intervall.

Var sjätte månad hålls ett avstämningsmöte där vi följer upp och utvärderar samarbetet för att skapa ett så smidigt och flexibelt arbetssätt som möjligt.

Vad kan vi göra för dig?

Till kontakt